Градуювання термопар

Для градуювання термопар, як і більшості інших термометрів, існують різні способи. Перший прийом – виміряти напругу термопари в кількох реперних точках і виконати інтерполяцію за прийнятою формулою або відхиленнями від стандартної таблиці.

Інший прийом полягає в порівнянні показань градуювальної термопари з термопарою того ж типу, прийнятої за еталон, у порівняно великій кількості точок і побудові або кривої відхилень від еталонного градуювання, або безпосередньо залежності напруги термопари від температури.

Довідкові таблиці.

Стандартні довідкові таблиці відіграють важливу роль при вимірюванні температури термопари та економлять багато часу та роботи.

Стандартна таблиця визначає поведінку типової термопари конкретного типу.

Градуювання робочої термопари цього типу зводиться до знаходження відхилень її показань від стандартних, наведених у таблиці.

Якщо вихідні дані для складання стандартної таблиці надійні, а при виготовленні градуйованої термопари склад сплавів витриманий таким же, який стоїть в основі стандартної таблиці, то відхилення виявляються дуже малими.